Artykuły

Witam

Nazywam się Agnieszka. Jestem psychologiem - psychoterapeutą a także specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, członkiem The Chartered Institute of Personnel and Development w Irlandii (CIPD) - międzynarodowej organizacji zajmującej się HR i rozwojem pracowników. Na podstawie swojego doświadczenia zawodowego oraz życia na emigracji zaangażowałam się w rozwój telemedycyny, dokładnie doskonalenia narzędzi i warsztatu pracy zdalnej w zakresie świadczenia usług psychologicznych, psychoterapeutycznych i coachingowych rozwijajac "eKonsultacje" tj. Polskie Centrum Konsultacji Specjalistycznych Online.

Jestem absolwentką 5-letnich, dziennych studiów magisterskich na kierunku psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim, psychoterapeutką (ukończyłam szkolenie systemowej terapii rodzin, psychoterapii par i małżeństw, poznawczo-behawioralny trening rodzicielski stosowany w profilaktyce zaburzeń zachowania, regulacji lęku i emocji oraz restrukturyzacji zdolności adaptacyjnych ego pacjenta - technik ISTDP, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zaburzeń psychosomatycznych w myśleniu psychoanalitycznym), konsultantką ds. nauczania i rozwoju (absolwentką Learning & Development na National College of Ireland - członkiem CIPD Ireland, studiów podyplomowych z Zarządzania kompetencjami pracowników Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), ciągle rozwijającą swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach na temat zdrowia psychicznego, rozwoju zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Polsce i Irlandii. Prowadzona przeze mnie praktyka psychoterapeutyczna podlega superwizji.

Pomagam osobom, które obserwują u siebie zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój, problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów, izolację, problem z podejmowaniem decyzji i działania, nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność, w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby, gdy wystąpi problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych. Pracuję z osobami zmagającymi się z niepełnosprawnością w aspekcie poprawy relacji w rodzinie oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Prowadzę konsultacje par, które pragną poprawić relacje, będące w kryzysie oraz z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzyczności dzieci. Wspieram osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do Polski.

Obok praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej i rozwijania "eKonsultacji", jestem instruktorką harcerską, działaczką społeczną wyróżnioną za swoją działalność tytułem "Wybitnego Polaka w Irlandii 2016" w kategorii "Osobowość", międzynarodowego konkursu Fundacji Godła "Teraz Polska". Statuetkę odebrałam podczas gali konkursu z rąk Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora RP w Irlandii Ryszarda Sarkowicza i Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" Krzysztofa Przybyła.

Mam bogate doświadczenie w koordynowaniu projektów społecznych, badawczych, szkoleniowych, stażowych i kulturalnych. Wspieram w rozwoju organizacje pozarządowe w Polsce i Irlandii będąc członkiem rady nadzorczej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia" w Polsce, "Związku Harcerstwa Polskiego" w Irlandii, "Forum Polonia Ireland" oraz "Polish Runners Club Ireland".

Moje doświadczenie zawodowe

W latach 2004-2012 pracowałam w fundacji Grupy Ergo Hestia w Polsce, rozwijając ją, budując jej markę i dbając o jej wizerunek. W ramach działalności organizacji koordynowałam agencję pośrednictwa pracy, która specjalizowała się w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Prowadziłam projekty rekrutacyjne do spółek korporacji oraz firm w całej Polsce, konsultowałam w zakresie planowania kariery zawodowej, diagnozy potencjału zawodowego oraz prowadziłam coaching. Tworzyłam i koordynowałam projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadziłam konsultacje psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością.

Przez kolejne 7 lat mieszkałam w Irlandii, gdzie skupiłam się na działaniach mających na celu zwiększenie partycypacji migrantów w życiu społecznym i politycznym na Zielonej Wyspie oraz będąc pracownikiem Ambasady RP w Dublinie - poznawałam tajniki misji dyplomatycznej. Okres pobytu w Irlandii był asumptem do zgłębienia wiedzy na temat dwujęzyczności i doświadczenia w pracy z rodzinami i dwujęzycznymi dziećmi. Prowadziłam warsztaty na temat zdrowia psychicznego dla migrantów w ramach współpracy z Akidwa (Akina Dada Wa Africa Ireland) oraz koordynowałam projekty społeczne, szkoleniowe, stażowe i kulturalne w Irlandii będąc zaangażowaną w liczne dodatkowe akcje charytatywne. 

Zaangażowanie polityczne: W 2014 roku, jako niezależna kandydatka startowałam w wyborach do władz miasta Dublina. Podjęłam decyzję o kandydowaniu ponieważ chciałam wnieść do rady miasta swoje doświadczenie i spojrzenie z perspektywy działaczki społecznej zaangażowanej w życie lokalnego społeczeństwa, matki wychowującej dwujęzyczne dziecko oraz migrantki, która wybrała Irlandię na swój drugi dom. Chciałam, aby głos mniejszości narodowych w Irlandii został usłyszany na szczeblu samorządowym oraz pragnęłam pokazać moim rodakom, że jeżeli jesteśmy gdzieś "na chwilę", warto angażować się, mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas, na naszej dzielnicy, w naszym mieście. Swoją postawą pragnęłam inspirować do działalności społecznej i promować aktywne obywatelstwo w myśl słów Lorda Roberta Baden-Powella, który powiedział, że prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobra wokół siebie.

W 2014 roku nie uzyskałam mandatu radnej, ale zdobyłam bezcenne doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczej w Irlandii oraz pokazałam, że można i trzeba angażować się w życie społeczne i polityczne kraju zamieszkania. Tym doświadczeniem dzieliłam się w kolejnych latach z innymi liderami mniejszości narodowych w Irlandii poprzez zaangażowanie w działalność Forum Polonia, organizacji której mam przyjemność być członkiem zarządu. Współpracując z Fundacją Szkoła Liderów oraz Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie koordynowałam projekty aktywizacyjne, szkoląc liderów społeczności lokalnych, organizując staże samorządowe i zachęcając do jeszcze większego zaangażowania społecznego i politycznego w kraju zamieszkania.

Od 2015 decyzją Ambasadora RP w Irlandii byłam członkiem Komitetu Sterującego polsko-irlandzkiego Festiwalu pn. "PolskaEire" wspierając jego organizację przez kolejne 4 edycje.

W 2018 roku wraz z rodziną wróciliśmy do Polski, skąd nadal wspieram działalność organizacji pozarządowych w Irlandii.

Jeżeli masz pytania, propozycje, problemy lub chciałbyś podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Agnieszka Wieczorkowska