Agnieszka Wieczorkowska

Projekty i wydarzenia

Byłam zaangażowana w następujące projekty i wydarzenia:

 • 11.02.2020 Warszawa (Polska). Konferencja "Dzień Bezpiecznego Internetu 2020" (uczestnik).
 • Od stycznia do lutego 2020 Irlandia. Współkoordynatorka ogólnoirlandzkiej kampanii informacyjnej na temat irlandzkich wyborów parlamentarnych (więcej informacji na: wybory.forumpolonia.org).
 • 09.12.2019 Gdańsk (Polska). Konferencja "Futured 2019: Relacje w świecie cyfrowym" (uczestnik).
 • 18.09.2019 Gdańsk (Polska). Seminarium pt. "Wczesna diagnoza - o czym komunikują zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży" (uczestnik).
 • 16.09.2019 Gdańsk (Polska). Konferencja pn. "Otwieramy bramy tolerancji" w ramach dni solidarności z osobami chorbymi psychicznie (uczestnik).
 • Od wrzesnia 2019. Projekt "eKonsultacje" Polskie Centrum Konsultacji Specjalistycznych Online (koordynator).
 • 06-07.2019 Carne (Irlandia). Harcerska Akcja Letnia ZHP w Irlandii (Sekretarz, kadra programowa).
 • 09.2018-05.2019 Irlandia. Współkoordynatorka ogólnoirlandzkiej kampanii informacyjnej na temat partycypacji migrantów w życiu politycznym w Irlandii (więcej informacji na: wybory.forumpolonia.org).
 • 29.03.2019 Warszawa - Sejm RP (Polska). Udział w Konferencji pn. "Szkoła Przyszłości".
 • 29.01.2019 Dublin (Irlandia). Spotkanie pn. "Jak partie polityczne mogą bardziej angażować migrantów w życie polityczne w Irlandii" z udziałem przedstawicieli irlandzkich partii politycznych, Immigrant Council of Ireland, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz NGOs (prelegent).
 • 27.11.2018 Gdańsk (Polska). Konferencja Perspektywy HR (uczestnik).
 • 22.11.2018 Gdańsk (Polska). Gość - prelegent "Spotkania z Mistrzem" Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
 • 01.11.2018-30.12.2018 Irlandia. Koordynatorka kreatywnego konkursu dla dzieci i młodzieży w Irlandii pn. "Harcerstwo - moja przygoda".
 • 03-04.11.2018 Dublin (Irlandia) Zjazd Forum Polonia Irlandia. Wybór do Zarządu Forum Polonia w Irlandii.
 • 25-26.10.2018 Gdynia (Polska) III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pn. "Europejskie Migracje po 2004 roku. Przyczyny skutki i perspektywy" (uczestnik).
 • 30.08.2018 Warszawa (Polska). Na zaproszenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Pana Marcina Ociepy udział w Konferencji Przygotowawczej Szczytu Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej.
 • Od marca do sierpnia 2018 koordynatorka projektu Harcerskiej Akcji Letniej 2018 ZHP Hufiec w Irlandii; Komendantka kolonii zuchowej w Polsce dla dwujęzycznych dzieci z Irlandii.
 • 20.05.2018 Dublin (Irlandia). Uroczyste Otwarcie Domu Polskiego w Irlandii (uczestnik).
 • 05.05.2018 Dublin (Irlandia). Koordynatorka wolontariuszy ZHP podczas biegu "PolskaEire Run".
 • 04-05.05.2018 Dublin (Irlandia). Biwak wolontariuszy PolskaEire Run "Bądź Bezpieczny" (organizator).
 • Od grudnia 2017 do marca 2018 członek Komitetu Organizacyjnego konferencji ministerialnej dot. zaangażowania migrantów w politykę w Irlandii (współorganizator konferencji).
 • 22.03.2018 Dublin (Irlandia). Rada Oświatowa w Irlandii - prelegent na temat wkładu harcerstwa na rzecz edukacji.
 • Od marca 2018 do chwili obecnej członek zarządu Polish Runnes Club Ireland odpowiedzialny za współpracę projektową organizacji.
 • 16-18.03.2018 Komendantka biwaku w Cobh gromad zuchowych ZHP Hufiec w Irlandii.
 • 08.03.2018 Dublin (Irlandia). Spotkanie przedstawicieli Polish Runnes Club Ireland z Konsulem RP w Irlandii.
 • 04.03.2018 Dublin (Irlandia). Szkolenie we współpracy z National Youth Council of Ireland na temat ochrony praw dziecka w Irlandii (organizator).
 • Od października 2017 do czerwca 2018 członek Komitetu Sterującego Festiwalu "PolskaEire" 2018; od marca do czerwca 2018 koordynatorka Social Mediów.
 • 18.11.2017 Dublin (Irlandia). Gala Wybitnego Polaka w Irlandii 2017 (członek jury).
 • 11.11.2017 Limerick (Irlandia). Udział w obchodach Dnia Niepodległości w Limerick.
 • 29-30.10.2017 Koordynatorka harcerskiej akcji pn. "Pamiętamy" w Irlandii.
 • 03.07.2017 Dublin (Irlandia). Áras an Uachtaráin. Udział w przyjęciu u Irlandzkiej Pary Prezydenckiej.
 • 07.2017 Lough Dan (Irlandia). Harcerska Akcja Letnia ZHP w Irlandii (Sekretarz, kadra programowa).
 • 22.06.2017 Dublin (Irlandia). Spotkanie Ambasadora RP w Irlandii z zuchami i harcerzami 87 Polskiego Szczepu Scouting Ireland (uczestnik).
 • 11.06.2017 Limerick (Irlandia). Nadzwyczajny Zjazd Forum Polonia - ponowny wybór na członka Zarządu Forum Polonia w Irlandii.
 • 18.01.2017 Dublin (Irlandia). Spotkanie władz ZHP Hufiec w Irlandii z delegacją rządową.
 • od 07.01.2017 do czerwca 2018 drużynowa Gromady Zuchowej ZHP "Przyjaciele Lasu" w Dublinie (Irlandia).
 • 22.12.2016 Dublin (Irlandia). Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem w Domu Polskim w Dublinie (organizator).
 • 15.12.2016 Warszawa (Polska). Seminarium pt. "Polacy w Irlandii. Od pracy do partycypacji". Organizator - Instytut Spraw Publicznych (prelegent).
 • 12.12.2016 Dublin (Irlandia), Liberity Hall. Seminarium na temat zaangażowania politycznego migrantów w Irlandii (prelegent).
 • 14.12.2016 Dublin (Irlandia), Leinster House. Spotkanie z ramienia Forum Polonia z Ministrem Davidem Stantonem.
 • 10-11.12.2016 Dublin (Irlandia). Zjazd Forum Polonia i szkolenie dla polonijnych liderów lokalnych w Irlandii (organizator).
 • 13.11.2016 Dublin (Irlandia). Wyróżnienie tytułem "Wybitnego Polaka w Irlandii" w kategorii: Osobowość. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Rezydencji Ambasadora RP w Dublinie.
 • 13.11.2016 Dublin (Irlandia). Spotkanie władz ZHP w Irlandii z Panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim - Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta RP, Panem Ryszardem Sarkowiczem - Ambasadorem RP w Irlandii, Panią Konsul Katarzyną Smoter oraz Panią Konsul Katarzyną Kasperkiewicz.
 • 23.10.2016 Dún Laoghaire (Irlandia). Szkolenie dla lokalnych liderów w Irlandii pn. "Local Leaders" (prelegent).
 • 19.10.2016 Dublin (Irlandia), Rezydencja Ambasadora RP w Irlandii. Spotkanie przedstawicieli Polonii z delegacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • 15.10.2016 Limerick (Irlandia). Szkolenie dla lokalnych liderów w Irlandii pn. "Local Leaders" (prelegent).
 • 17.09.2017 Dún Laoghaire (Irlandia). Szkolenie dla lokalnych liderów w Irlandii pn. "Local Leaders" (prelegent).
 • 30.08-08.09.2016 Warszawa (Polska). VIII edycja Szkoły Liderów Polonijnych (uczestnik).
 • 07-08.2016 Winiec (Polska). Harcerska Akcja Letnia ZHP Hufiec w Irlandii (kadra programowa).
 • 28.05.2016 Dublin (Irlandia). Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dubloinie. PolskaEire Festiwal - gra terenowa "polsko-irlandzkie drogi do niepodległości" (organizator).
 • 27.05.2016 Arklow (Irlandia). Festiwal PolskaEire - gra terenowa pt. "polsko-irlandzkie drogi do niepodległości"(organizator).
 • 21.05.2016 Dublin (Irlandia), Liberty Hall. Taste of Poland w ramach Festiwalu PolskaEire. Organizator: Forum Polonia.
 • 14.05.2016 Dublin (Irlandia). Seminarium na temat zaangażowania migrantów w życie polityczne w Irlandii.
 • Od listopada 2015 do grudnia 2016 koordynator projektu pn. "Local Leader" w Irlandii. Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Forum Polonia i Providus.
 • 22.02.2016 Kopenhaga (Dania). Spotkanie z ramienia Fundacji Zdrowia Psychicznego "Harmonia" na temat zastosowania narzędzi IT w psychiatrii.
 • 10.01.2016 Dublin (Irlandia). Wolontariusz podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 08.12.2015 Dublin (Irlandia). Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem w Domu Polskim w Dublinie (organizator).
 • 21-22.11.2015 Edynburg (Szkocja). Szkolenie dla lokalnych liderów. Szkoła Liderów Polonijnych (trener).
 • 04.10.2015 Donabate (Irlandia). Rajd Skrzatów ZHP (organizator).
 • 26.07.2015 Wrocław (Polska). Spotkanie publiczne pn. "Rozmowy o depresji" Fundacja Zdrowia Psychicznego "Harmonia" (prelegent).
 • od marca do grudnia 2015 koordynator projektu pn. "W poszukiwaniu harcerskich korzeni". Organizator: ZHP Hufiec w Irlandii.
 • 12.05.2015 Dublin (Irlandia). Konferencja na temat zarządzania wolontariuszami (uczestnik).
 • 30.04.2015 Dublin (Irlandia). Narodowa konferencja i debata na temat integracji (prelegent).
 • 08.04.2015 Ballymun (Irlandia). Spotkanie z młodzieżą w ramach Diversity Festival (prelegent).
 • 21-29.03.2015 Dublin (Irlandia) Festiwal PolskaEire2015 (współorganizator).
 • 18.01.2015 Dublin (Irlandia). Spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych w Dublinie (uczestnik).
 • 11.01.2015 Dublin (Irlandia). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Dublinie (współorganizator).
 • od grudnia 2014 członek Zarządu ZHP w Irlandii w funkcji dyrektora ds. grantów.
 • 6-7.12.2014 Dublin (Irlandia). Zjazd Forum Polonia (organizator). Wybór na członka Komitetu Sterującego Forum Polonia.
 • 22.11.2014 Dublin (Irlandia). "Jak poznawać świat w dwóch językach?" warsztaty na temat dwujęzyczności (organizator).
 • 12.11.2014 Dublin (Irlandia). Debata publiczna "Patriota migrantem, migrant patriotą" (prelegent).
 • 06.09.2014 Dublin (Irlandia). Wystawa i seminarium pn. "S jak Solidarność" (organizator).
 • 07.2014 Siamoszyce (Polska). Harcerska Akcja Letnia ZHP Hufiec w Irlandii (kadra programowa).
 • 26-29.06.2014 Warszawa (Polska). Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów (uczestnik).
 • 27.06.2014 Warszawa (Polska), Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Seminar about rules for communicating the POLSKA Brand (uczestnik).
 • 19.06.2014 Ballymun (Irlandia). The Intercultural Day (współorganizator).
 • 4-18.05.2014 Dublin (Irlandia), Publiczna debata - Do Polish people living in Ireland participate in the Irish political system? (prelegent).
 • 08.05.2014 Dublin (Irlandia). Forum dla młodych ludzi/ migrantów (prelegent).
 • 06.05.2014 Ballymun (Irlandia). Publiczna debata kandydatów do Rady Miasta Dublina (prelegent).
 • 28.04.2014 Dublin (Irlandia). New Communities in Elections - Publiczna debata (prelegent).
 • 25.04.2014 Kilkenny (Irlandia). The Kilkenny Integration Forum Seminarium (prelegent).
 • 03.04.2014 Dublin (Irlandia). DFI Narodowa Konferencja 2014: Citizen Engagement – Local Government By Local People (uczestnik).
 • 02.04.2014 Dublin (Irlandia). Rozpoczęcie kampanii "One City One People" w ramach współpracy z Akidwa oraz Dublin City Council.
 • 30.03.2014 Dublin (Irlandia). Sesja networkingowa oraz seminarium dla niezależnych kandydatów w wyborach lokalnych w Irlandii.
 • 29.03.2014 Dublin (Irlandia). Kampania społeczna “Vote. You are at home II” (Event Manager).
 • 26.03.2014 Dublin (Irlandia). Prezentacja manifestu “Women Rising” manifesto - The National Women's Council of Ireland (uczestnik).
 • 22.03.2014 Dublin (Irlandia). Seminarium i przedstawienie Raportu na temat zaangażowania politycznego Polonii stworzonego przez Forum Polonia i UCD.
 • 20.03.2014 Dublin (Irlandia), Studio RTE . Publiczna dyskusja "Other Faces, Other Voices: Migrant Representation & Participation in RTÉ" (uczestnik).
 • 15.03.2014 Dublin (Irlandia). Konferencja "GO TO VOTE - Mobilising the Community to Vote" (prelegent).
 • 06.03.2014 Dublin (Irlandia). Spotkanie z polskimi Europosłami i rozmowa na temat korzyści z mieszkania poza granicami kraju.
 • 04.03.2014 Dublin (Irlandia). Dublin International Women's Day (wsparcie organizacyjne).
 • 03.2014 Dublin (Irlandia). Departament of Social Protection. Konsultacje społeczne na temat narodowego raportu i programu reform (uczestnik).
 • 27.02.2014 Ballymun (Irlandia). "Tłusty Czwartek w Ballymun Shopping Center" (organizator).
 • 23.02.2014 Dublin (Irlandia). Manifestacja solidarności z Ukrainą.
 • 16.02.2014 Dublin Dublin (Irlandia). The Arts Focus Group seminarium organizowane przez Dublin City Community Forum (uczestnik).
 • 24.01.2014 Biuro Burmistrza Miasta Dublin Dublin (Irlandia). Seminarium oraz debata ekspercka na temat znaczenia rozwoju umiejętności językowych we wczesnym dzieciństwie oraz roli i wpływu środowiska i rodziny na rozwój komunikacji interpersonalnej.
 • 20.01.2014 Ballymun (Irlandia). Spotkanie z migrantami na temat wyborów lokalnych i rejestracji do spisu wyborców.
 • 09.01.2014 Ballymun (Irlandia). Wymiana książek (Book Exchange) oraz autorskie spotkanie z Przemkiem Kolasińskim, autorem książki "Co mi dała Irlandia?" (współorganizator).
 • 15.12.2013 Dublin (Irlandia). Świąteczna Wioska dla dzieci w Polskiej Bibliotece (organizator).
 • 04.12.2013 Dublin (Irlandia). Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (uczestnik z ramienia Gromadki Skrzatów ZHP).
 • 03.12.2013 Ballymun (Irlandia). Ballymun Active Disability Interest Group rozpoczęcie kampanii "Oddajcie nam naszą przestrzeń" (uczestnik).
 • 30.11.-01.12.2013 Dublin (Irlandia). IX Zjazd Forum Polonia i konferencja podsumowująca kampanię społeczną "Jesteś u siebie. Zagłosuj". (prelegent).
 • 24.11.2013 Dublin (Irlandia). Magiczny Wieczór Andrzejkowych Wróżb dla dzieci (organizator).
 • 16.10.2013 Dublin (Irlandia). Gromadka Skrzatów ZHP (współzałożyciel).
 • 09-12.2013 Ballymun (Irlandia). Kurs aktywnego obywatelstwa (uczestnik).
 • 09-12.2013 Ireland. Społeczna Kampania “Jesteś u siebie. Zagłosuj” (osoba odpowiedzialna za wydarzenia i pracę z wolontariuszami).
 • 04.07.2013 Ballymun (Irlandia). Dzień Kultur (The Intercultural Day) (organizator).
 • 02.07.2013 Dublin (Irlandia). Konferencja dot. publikacji raportu na temat zjawiska rasizmu w Irlandii (uczestnik).
 • 26.06.2013 Dublin (Irlandia). Konferencja dot. publikacji raportu na temat podejmowanych działań integracyjnych w Irlandii w 2012 roku (uczestnik).
 • 04.06.2013 Dublin (Irlandia). Rozpoczęcie spotkań dla dzieci w Polskiej Bibliotece (organizator).
 • 01.05.2013 Dublin (Irlandia). Inauguracja kampanii społecznej dot. zdrowia psychicznego "The Green Ribbon" (uczestnik).
 • 28.01.2013 Dublin (Irlandia). Konferencja na temat eliminacji stygmatyzacji osób z chorobą psychiczną na rynku pracy i społeczeństwie (uczestnik).
 • 25.01.2013 Ballymun (Irlandia). Konferencja dot. raportu na temat zdrowia i stylu życia mieszkańców Ballymun/Larkhill Community" (uczestnik).
 • 14.11.2012 Dublin (Irlandia). Warsztaty dla rodziców na temat stymulowania rozwoju dziecka (organizator).
 • 21.06.2012 Ballymun (Irlandia). Dzień Kultur (The Intercultural Day) (organizator).
 • 09.06.2012 Dublin (Irlandia). Dzień Kariery w Dublinie (organizator).

Kontakt